USCITE MARMIT - METALROBOT

Vai ai contenuti

Menu principale:

USCITE MARMIT
Uscite MARMIT

DAI-GOKIN

Mazinger Z 12/1999 Mazinger Z

Mazinger Z 2nd version 2000 Mazinger Z

Mazinger Z Roll Out Color ver. 02/2000 Mazinger Z

Mazinger Z Chrome version (Toys”r”us Exclusive)??? Mazinger Z

Mazinger Z Black version 12/2000 Mazinger Z

Mazinger Z Gold version 2004 Mazinger Z

Mazinger Z 3rd version 12/2007 Mazinger Z

Jet Scrander 12/2007 Mazinger Z

Great Mazinger 12/2004 Great Mazinger

Grendizer 11/2006 Ufo Robot Grendizer

Andromeda 01/2008 Uchu Senkan Yamato

MINI METAL

001a/ Mazinger Z 03/2000 Mazinger Z

001b/ Mazinger Z Gold 05/2001 Mazinger Z

001c/ Mazinger Z 2nd color 05/2001 Mazinger Z

001d/ Mazinger Z Black ??? Mazinger Z

001e/ Mazinger Z Original Color 05/2001 Mazinger Z

001f/ Mazinger Roll Out Color 05/2001 Mazinger Z

002a/ Kotetsu Jeeg 03/2000 Kotetsu Jeeg

002b/ Kotetsu Jeeg Gold 06/2000 Kotetsu Jeeg

002c/ Kotetsu Jeeg Black 06/2000 Kotetsu Jeeg

003a/ Getter 1 05/2000 Getter Robot

003b/ Getter 1 Gold 06/2000 Getter Robot

003c/ Getter 1  Training 06/2000 Getter Robot

003d/ Getter 1 Black 06/2000 Getter Robot

004a/ Great Mazinger 07/2000 Great Mazinger

004b/ Great Mazinger Gold 07/2000 Great Mazinger

004c/ Great Mazinger 2nd color 07/2000 Great Mazinger

004d/ Great Mazinger God Mazinger Color 07/2001 Great Mazinger

004e/ Great Mazinger Roll Out Color 07/2001 Great Mazinger

004f/ Great Mazinger Black  ??? Great Mazinger

005a/ Getter 2 10/2000 Getter Robot

005b/ Getter 2 Gold 10/2000 Getter Robot

005c/ Getter 2 Training 10/2000 Getter Robot

005d/ Getter 2 Black 10/2000 Getter Robot

006a/ Getter 3 01/2001 Getter Robot

006b/ Getter 3 Training 01/2001 Getter Robot

006c/ Getter 3 Gold 01/2001 Getter Robot

006d/ Getter 3 Black 01/2001 Getter Robot

007a/ Getter Dragon 03/2001 Getter Robot G

007b/ Getter Dragon Training 03/2001 Getter Robot G

007c/ Getter Dragon Gold 03/2001 Getter Robot G

007d/ Getter Dragon Black 03/2001 Getter Robot G

008a/ Getter Liger 05/2001 Getter Robot G

008b/ Getter Liger Training 05/2001 Getter Robot G

008c/ Getter Liger Gold 05/2001 Getter Robot G

008d/ Getter Liger Black 05/2001 Getter Robot G

009a/ Getter Poseidon 05/2001 Getter Robot G

009b/ Getter Poseidon Training 05/2001 Getter Robot G

009c/ Getter Poseidon Gold 05/2001 Getter Robot G

009d/ Getter Poseidon Black  05/2001 Getter Robot G

010a/ Grendizer 07/2001 Ufo Robot Grendizer

010b/ Grendizer Gold 07/2001 Ufo Robot Grendizer

010c/ Grendizer Black 11/2006 Ufo Robot Grendizer

011a/ Gaiking (Early Type) 06/2003 Daiku Maryu Gaiking

011b/ Gaiking (Late Type) 06/2003 Daiku Maryu Gaiking

012a/ Ideon 06/2003 Densetsu kyojin Ideon

012b/ Ideon Metallic 06/2003 Densetsu kyojin Ideon

013a/ Ryujin Maru 12/2003 Mashin Eiyuuden Wataru

013b/ Ryujin Maru Metallic Color 12/2004 Mashin Eiyuuden Wataru

013c/ Ryujin Maru Anime Color 04/2005 Mashin Eiyuuden Wataru

014a/ Tekkaman 12/2003 Uchu no Kishi Tekkaman

014b/ Tekkaman Metallic Color 12/2004 Uchu no Kishi Tekkaman

015a/ Pegas 12/2003 Uchu no Kishi Tekkaman

015b/ Pegas Metallic Color 12/2004 Uchu no Kishi Tekkaman

V001a/ Scope Dog Normal 12/2003 Armored Trooper Votoms

V002a/ Scope Dog Konin Machine 12/2003 Armored Trooper Votoms

V003a/ Scope Dog Chirico Machine 12/2003 Armored Trooper Votoms

V004a/ Scope Dog Red Shoulder 12/2003 Armored Trooper Votoms

V005a/ Scope Dog RSC Normal 06/2004 Armored Trooper Votoms

V005b/ Scope Dog RSC Ogawara Color06/2004 Armored Trooper Votoms

V006a/ Scope Dog Desert Color 12/2004 Armored Trooper Votoms

V007a/ Scope Dog Odon Machine 12/2004 Armored Trooper Votoms

V008a/ Marshy Dog Normal Color 10/2004 Armored Trooper Votoms

V008b/ Marshy Dog Blue Ogawara 10/2004 Armored Trooper Votoms

V008c/ Marshy Dog Brown Ogawara 10/2004 Armored Trooper Votoms

V009a/ Scope Dog Round Mover Normal Color 06/2005 Armored Trooper Votoms

V009b/ Scope Dog Round Mover White 06/2005 Armored Trooper Votoms

V009c/ Scope Dog Round Mover Gray 06/ 2005 Armored Trooper Votoms

V010a/ Blue Tissue Dog Normal Color 07/2005 Armored Trooper Votoms

V010b/ Blue Tissue Dog Purple Ogawara 07/2005 Armored Trooper Votoms

V010c/ Blue Tissue Dog Orange Ogawara 07/2005 Armored Trooper Votoms

V011a/ Scope Dog Parachute-Zack Normal Color 07/2005 Armored Trooper Votoms

V011b/ Scope Dog Parachute-Zack Purple 07/2005 Armored Trooper Votoms

V011c/ Scope Dog Parachute-Zack Brown 07/2005 Armored Trooper VotomsTorna ai contenuti | Torna al menu